Bly sanering

Bly blev tidligere tilført maling i stort omfang, dels fordi det fandtes i de farvestoffer der tidligere blev benyttet, og dels fordi man oplevede en bedre hærdning med bly iblandet malingen. Endelig bliver bly også benyttet på hospitaler og hos tandlæger til at beskytte omgivelserne ved røntgenfoto.

I forbindelse med sanering af bly tilbyder vi blandt andet

  • Udtagning af prøver til analyse
  • Udarbejdelse af analyserapport
  • Anmeldelse af affald til kommune
  • Bortskaffelse samt kørsel af affald

Vi har udelukkende uddannede asbestsanitører, som er udstyret med det mest anerkendte materiel i branchen. Dette sikrer, at vores medarbejdere ikke udsættes for fare under arbejdet, og at dampe/støv ikke spredes til omgivelserne.
Vi er desuden medlem af Dansk Asbestforening, som årligt gennemfører uvildig kontrol for at sikre, at arbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med lovkrav og egne vejledninger på området.