Tilføj din overskrift her

Asbest

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

Læs mere »

Tungmetaller

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

Læs mere »

PCB

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

Læs mere »

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes oftest i bygninger med fugtskader eller fugtige steder som kældre og badeværelser med manglende udluftning.

Læs mere »

Nedrivning

Nedrivning med respekt for det bestående Vi varetager mindre nedrivningsopgaver hos både private boligejere og i erhvervsbygninger (også kaldet indvendig, delvis eller partiel nedrivning). Det

Læs mere »