Karl Popp – Dataforordning

Vi er klar til nye regler om persondata
Den 25. maj trådte en ny EU-forordning om persondata i kraft. Forordningen strammer kravene til, hvordan man som virksomhed skal beskytte personoplysninger om fx kunder, medarbejdere og leverandører.

Som udgangspunkt ændrer vi ikke på vores håndtering af kundeopgaver, men ift. oplysning om, hvorledes vi håndterer kundedata, følger her lidt ekstra oplysninger ift. tidligere.

Det er sjældent, at Karl Popp A/S kommer i besiddelse af personfølsomme data, men til gengæld kommer vi på alle opgaver i besiddelse af almindelige persondata, i form af identifikationsoplysninger til brug for løsning af vore opgaver. Dette håndteres som tidligere, altid med største fortrolighed og de nye regler ændrer ikke på, at alle opgaver er kunderelaterede og den betalende kundes eje – vi opbevarer sagsoplysninger som en naturlig del af kravet til vores dokumentation både her-og-nu og fremtidigt.

Vi har opdateret persondatapolitikken
I Karl Popp A/S er vi parate. Vi har bl.a. gennemgået og tilpasset vores procedurer og politikker, og i den anledning har vi her udarbejdet en opdateret version af vores Persondatapolitik, den finder du i linket herunder.

Vores samarbejde fortsætter som hidtil
I Karl Popp A/S er sikkerhed og fortrolighed en forudsætning for vores arbejde. Datasikkerhed har altid haft høj prioritet hos os, og vi lever allerede op til de nye krav.

Som kunder vil I derfor ikke opleve væsentlige ændringer som følge af forordningen.

Mere information
Har I spørgsmål eller brug for yderligere information, er I altid velkomne til at kontakte os på post@karlpopp.dk.

Download Persondatapolitik