PCB

Hvad er PCB?

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien tilbage i 1960erne og 1970erne på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber. Allerede i 1970erne blev man dog klar over, at PCB er meget sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr, og det blev forbudt i 1977. 

PCB-holdige byggematerialer afgiver PCB til luften, og det giftige stof optages i kroppen via indåndingen. Længere tids udsættelse for PCB i store mængder kan skade immun- og nervesystemet, forringe forplantningsevnen, give skader på lever og skjoldbruskkirtel, medføre sukkersyge, øge risikoen for kræft, give hudproblemer mv.

Har du mistanke om PCB på din byggeplads?

PCB forekommer oftest i lejligheder, huse og andre bygninger, som er opført i perioden mellem 1950 og 1980. I denne periode blev det benyttet som et tilsætningsstof i byggematerialerne – særligt i elastiske fugemasser, hvor koncentrationen er meget høj (10-30 procent af fugens samlede vægt). PCB i kantforseglingen på termoruder fra samme periode er ligeledes et udbredt problem. PCB kan hverken ses eller lugtes, og det er derfor svært selv at selv at finde ud af, om der er PCB i byggematerialerne. 

Sådan hjælper vi dig

Vi har mere end 30 års erfaring med miljøsanering, og vi overholder alle gældende lovkrav. Vi udtager prøver til analyse, indhenter analyserapport, anmelder affald til kommunen og sanerer. Alle PCB-forurenede materialer, inklusiv værktøj, støvsugerposer/filtre og afdækningsplast skal bortskaffes, og vi efterlader området rengjort og sikkert for dem, der skal bruge det efterfølgende.

Vi miljøsanerer også

Asbest

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

Tungmetaller

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes oftest i bygninger med fugtskader eller fugtige steder som kældre og badeværelser med manglende udluftning.

Derfor skal du vælge Karl Popp

Sikkerhed

Vi er medlem af Dansk Industri, og vi udfører vores arbejde i henhold til alle gældende regler.

Erfaring

Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og miljøsanering generelt.

Tryghed

Vores faguddannede personale har serviceret både kommuner, store entreprenører og private kunder.

Pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på vores ydelser – og vi er færdige til aftalt tid!

Tillid

Vi er kendte for gode, tillidsfulde processer, og vi leverer altid vores bedste – også når det gælder relationen til dig.

Skal vi hjælpe dig med miljøsanering?

Ring allerede i dag på 43 45 00 54 og få hjælp til nedrivning og/eller sanering af miljøfarlige byggematerialer. Vi har 30 års erfaring og får dig godt og sikkert videre med dit projekt. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du blot er i tvivl og gerne vil have klar besked.

Vi har adresse i Greve og servicerer kunder på det meste af Sjælland.