Miljøfarlige byggematerialer skal håndteres korrekt.
Derfor skal du lade os fjerne dem.

Som bygherre har du selv ansvar for, at miljøfarlige stoffer i forbindelse med nedrivning og renovering bliver fjernet korrekt. Hos Karl Popp A/S er vi eksperter i miljøsanering af asbest, tungmetaller, PCB og skimmelsvamp.

Vi er medlem af Nedrivning og miljøsanering under Dansk Industri. I over 30 år har vi løst miljøsaneringsopgaver for alle typer virksomheder og private kunder. Vi garanterer høj kvalitet, konkurrencedygtige priser og en god, tillidsfuld proces.

Miljøsanering er en alvorlig sag

Det er hårdt arbejde at miljøsanere. Sundhedsreglerne foreskriver, at man kun må bære maske 3-4 timer dagligt, da man ellers risikerer at få vand i lungerne. Der skal også holdes forlængede hvilepauser, fordi udstyret er krævende at bære.

Hos Karl Popp vægter vi altid håndværkernes sikkerhed og sundhed højest. Desværre opererer vi i en branche, hvor der ofte sigtes efter laveste pris på bekostning af sikkerheden. Det er unfair og ikke i orden. Vi står altid på mål for et ordenligt stykke arbejde – hele vejen igennem. Vi tilrettelægger arbejdet, så vi passer godt på vores medarbejdere og dem, der skal opholde sig på området efterfølgende.

Vi miljøsanerer

Asbest

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

Tungmetaller

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

PCB

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes oftest i bygninger med fugtskader eller fugtige steder som kældre og badeværelser med manglende udluftning.

Derfor skal du vælge Karl Popp

Sikkerhed

Vi er medlem af Dansk Industri, og vi udfører vores arbejde i henhold til alle gældende regler.

Erfaring

Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og miljøsanering generelt.

Tryghed

Vores faguddannede personale har serviceret både kommuner, store entreprenører og private kunder.

Pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på vores ydelser – og vi er færdige til aftalt tid!

Tillid

Vi er kendte for gode, tillidsfulde processer, og vi leverer altid vores bedste – også når det gælder relationen til dig.

Skal vi hjælpe dig med miljøsanering?

Ring allerede i dag på 43 45 00 54 og få hjælp til nedrivning og/eller sanering af miljøfarlige byggematerialer. Vi har 30 års erfaring og får dig godt og sikkert videre med dit projekt. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du blot er i tvivl og gerne vil have klar besked.

Vi har adresse i Greve og servicerer kunder på det meste af Sjælland.