Tungmetaller

Hvad er bly og andre tungmetaller? 

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger. Bly er den helt store synder, for gennem hundredvis af år blev det brugt i maling, lak, glasurer og fernisprodukter for at give overflader et skinnede og metallisk udtryk. Bly var også udbredt i kantforseglinger i termoruder, særligt i perioden 1950-1960. Derudover bruges bly som afskærmning mod radioaktiv stråling, fx i røntgenrum og hos tandlæger. Selv små mængder bly kan medføre sundhedsskade. Bly blev forbudt i perioden 2001-2007.

Har du mistanke om tungmetaller på din byggeplads?

Da bly er blevet anvendt i mange forskellige produkter og byggematerialer, skal du altid være opmærksom, når du nedbryder eller renoverer bygninger fra før 2001-2007. Få lavet en grundig forundersøgelse, så du undgår, at arbejdet går i stå midtvejs, fordi der skal foretages undersøgelser og udføres sanering.

Sådan hjælper vi dig

Blyholdigt affald skal opsamles og opbevares sikkert på byggepladsen, og det skal bortskaffes i lukkede beholdere, da det ikke må blandes med andre affaldsfraktioner. Vi har mere end 30 års erfaring med miljøsanering, og vi arbejder i overensstemmelse med alle gældende lovkrav. Vi udtager prøver til analyse, indhenter analyserapport, anmelder af affald til kommunen, sanerer og bortskaffer. Området efterlades rengjort og sikkert for dem, der skal bruge det.

Vi miljøsanerer også

Asbest

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

PCB

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes oftest i bygninger med fugtskader eller fugtige steder som kældre og badeværelser med manglende udluftning.

Derfor skal du vælge Karl Popp

Sikkerhed

Vi er medlem af Dansk Industri, og vi udfører vores arbejde i henhold til alle gældende regler.

Erfaring

Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og miljøsanering generelt.

Tryghed

Vores faguddannede personale har serviceret både kommuner, store entreprenører og private kunder.

Pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på vores ydelser – og vi er færdige til aftalt tid!

Tillid

Vi er kendte for gode, tillidsfulde processer, og vi leverer altid vores bedste – også når det gælder relationen til dig.

Skal vi hjælpe dig med miljøsanering?

Ring allerede i dag på 43 45 00 54 og få hjælp til nedrivning og/eller sanering af miljøfarlige byggematerialer. Vi har 30 års erfaring og får dig godt og sikkert videre med dit projekt. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du blot er i tvivl og gerne vil have klar besked.

Vi har adresse i Greve og servicerer kunder på det meste af Sjælland.