Nedrivning

Nedrivning med respekt for det bestående

Vi varetager mindre nedrivningsopgaver hos både private boligejere og i erhvervsbygninger (også kaldet indvendig, delvis eller partiel nedrivning). Det gælder fx nedrivning af vægge, badeværelser, køkkener, opbrækning af gulve mv. Det vil altså sige, at selve bygningen skal bevares, og derfor skal der arbejdes med stor nøjagtighed og under hensyn til omgivelserne. 

Vi nedriver med respekt og forståelse for dét, vi går ind i. Vi er grundige, og vi er opmærksomme på, at vi er på besøg – ofte i et hjem, som jo stadig er et hjem, mens nedrivningen pågår. Vi har mulighed for at opsætte støvvægge, så de omkringliggende områder er støvtætte, og generne ved nedrivningen dermed bliver færrest mulige. 

Sådan hjælper vi dig

Vi har mere end 30 års erfaring med nedrivning, og vi arbejder smidigt og tager hensyn til de øvrige håndværkere, som eventuelt arbejder samme sted. Vi planlægger gerne arbejdsprocessen i samarbejde med bygherre og entreprenør.

Når vi er færdige med opgaven, sørger vi for at affaldssortere og bortskaffe alle materialer. Området efterlades rengjort, så det videre arbejde kan begynde.

Vi miljøsanerer også

Asbest

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

Tungmetaller

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

PCB

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

Derfor skal du vælge Karl Popp

Sikkerhed

Vi er medlem af Dansk Industri, og vi udfører vores arbejde i henhold til alle gældende regler.

Erfaring

Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og miljøsanering generelt.

Tryghed

Vores faguddannede personale har serviceret både kommuner, store entreprenører og private kunder.

Pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på vores ydelser – og vi er færdige til aftalt tid!

Tillid

Vi er kendte for gode, tillidsfulde processer, og vi leverer altid vores bedste – også når det gælder relationen til dig.

Skal vi hjælpe dig med miljøsanering?

Ring allerede i dag på 43 45 00 54 og få hjælp til nedrivning og/eller sanering af miljøfarlige byggematerialer. Vi har 30 års erfaring og får dig godt og sikkert videre med dit projekt. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du blot er i tvivl og gerne vil have klar besked.

Vi har adresse i Greve og servicerer kunder på det meste af Sjælland.