Skimmelsvamp

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på samme måde som hussvamp, men ofte er sundhedsskadelig for mennesker. Den skal derfor fjernes. Det er vigtigt, at man finder årsagen til svampeangrebet, så det kan stoppes, ellers vil svampen komme igen.

Har du mistanke om skimmelsvamp?

Skimmelsvamp findes oftest i bygninger med fugtskader eller fugtige steder som kældre og badeværelser med manglende udluftning. I nyere – og ofte meget tætte bygninger og huse – opstår skimmelsvamp let. Skimmelsvamp kan også opstå i skjulte konstruktioner, hvor fugten kan forårsage stor skade, både sundhedsmæssigt og konstruktionsmæssigt.

Sådan hjælper vi dig

Skimmelsvamp kan ikke altid ses eller lugtes, så den kan sprede sig, uden man er klar over det. Det er heller ikke alle mennesker, der er modtagelige over for de forskellige stoffer, som skimmelsvamp udskiller, og derfor kan det være svært at bedømme, om boligen er angrebet. Er du i tvivl om, hvorvidt der er skimmelsvamp i din virksomhed eller bolig, så tag os med på råd. Vi udfører tilstandsundersøgelser og fjerner skimmelsvamp efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø- og arbejdsmiljø.

Vi miljøsanerer også

Asbest

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

Tungmetaller

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

PCB

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

Derfor skal du vælge Karl Popp

Sikkerhed

Vi er medlem af Dansk Industri, og vi udfører vores arbejde i henhold til alle gældende regler.

Erfaring

Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og miljøsanering generelt.

Tryghed

Vores faguddannede personale har serviceret både kommuner, store entreprenører og private kunder.

Pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på vores ydelser – og vi er færdige til aftalt tid!

Tillid

Vi er kendte for gode, tillidsfulde processer, og vi leverer altid vores bedste – også når det gælder relationen til dig.

Skal vi hjælpe dig med miljøsanering?

Ring allerede i dag på 43 45 00 54 og få hjælp til nedrivning og/eller sanering af miljøfarlige byggematerialer. Vi har 30 års erfaring og får dig godt og sikkert videre med dit projekt. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du blot er i tvivl og gerne vil have klar besked.

Vi har adresse i Greve og servicerer kunder på det meste af Sjælland.