Asbest

Hvad er asbest? 

Asbest er et naturligt mineral med høj varmeresistens og meget lang holdbarhed. Derfor blev asbest tidligere anvendt i byggematerialer som tag- og facadebeklædning, brandsikring samt isoleringsmateriale. Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften, klæber til overflader, og ved indånding er stoffet kræftfremkaldende. Asbest er i dag forbudt i dansk byggeri.

Har du mistanke om asbest derhjemme eller på byggepladsen? 

Det er ofte svært at genkende asbestholdige byggematerialer, men bygningens alder er et godt pejlemærke. Er bygningen opført før 1990, er der risiko for, at der findes asbest ét eller flere steder. Skal du rive ned eller bygge om, er det derfor vigtigt, at du får foretaget en grundig forundersøgelse.  

Sådan hjælper vi dig

At fjerne asbest kræver både uddannelse og specialudstyr. Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og er medlem af Dansk Industri, som årligt gennemfører uvildig kontrol for at sikre, at arbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med lovkrav og egne vejledninger på området. Vi tager materialeprøver, sørger for afskærmning og udsugning, og vi efterlader området rengjort og sikkert for dem, der skal bruge det efterfølgende.

Vi miljøsanerer også

Tungmetaller

Bly og andre tungmetaller (zink, kviksølv mv.) udgør en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

PCB

PCB er et kemisk fremstillet stof, som var særligt populært i store dele af industrien på grund af dets brandhæmmende og blødgørende egenskaber.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes oftest i bygninger med fugtskader eller fugtige steder som kældre og badeværelser med manglende udluftning.

Derfor skal du vælge Karl Popp

Sikkerhed

Vi er medlem af Dansk Industri, og vi udfører vores arbejde i henhold til alle gældende regler.

Erfaring

Vi har mere end 30 års erfaring med asbestsanering og miljøsanering generelt.

Tryghed

Vores faguddannede personale har serviceret både kommuner, store entreprenører og private kunder.

Pris

Vi tilbyder konkurrencedygtige og faste priser på vores ydelser – og vi er færdige til aftalt tid!

Tillid

Vi er kendte for gode, tillidsfulde processer, og vi leverer altid vores bedste – også når det gælder relationen til dig.

Skal vi hjælpe dig med miljøsanering?

Ring allerede i dag på 43 45 00 54 og få hjælp til nedrivning og/eller sanering af miljøfarlige byggematerialer. Vi har 30 års erfaring og får dig godt og sikkert videre med dit projekt. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du blot er i tvivl og gerne vil have klar besked.

Vi har adresse i Greve og servicerer kunder på det meste af Sjælland.