Weils sygdommen

Weils syge også kaldet leptospirose

Renoveringsopgaver i f.eks. kældere eller loft osv. kan desværre tit støde på problemer omkring spredning af ekstrementer og deraf inficering fra rotter og andre gnavere. Hvis der forefindes ekskrementer fra rotter eller andre gnavere er der stor sandsynlighed for at det kan være inficeret med deres urin som er sundhedsfarligt for mennesker.

Skulle dette registreres, er Karl Popp A/S klar til at være dit interneringsfirma, der kan fjerne og desinficere stedet.

Procedurerne omkring rengøringen af dette, udføres struktureret af os for at sikre at medarbejdere der efterfølgende skal arbejde i området, ikke kan komme i kontakt med det inficeret materiale og dermed få Weils sygdommen, som ved uheldige situationer kan forårsage og udvikle sig til gulsot, nyre- og leversvigt, lungebetændelse og øget blødningstendens.

Karl Popp står altid til rådighed, til at hjælpe med oprydningsarbejdet – kontakt os for yderligere dialog.